× Portal pełni rolę zaplecza SEO i treści na nim są treściami sponsorowanymi. Informacje znajdujące się na portalu nie są poradami medycznymi. Aby zasięgnąć porady medycznej, należy skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu lub specjalistą.

Kim jest psychoterapeuta?

psychoterapeuta

Psychoterapeuta to specjalista, który posiada odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia psychoterapii. Aby stać się psychoterapeutą, konieczne jest posiadanie wyższego wykształcenia oraz ukończenie czteroletniego szkolenia w szkole psychoterapii. W swojej praktyce psychoterapeuta wykorzystuje specyficzne metody terapeutyczne, które są charakterystyczne dla określonej szkoły psychoterapii. Do najpopularniejszych szkół psychoterapii zalicza się m.in. psychoterapię poznawczo-behawioralną, humanistyczną, systemową oraz psychodynamiczną.

Warto zaznaczyć, że aby zostać psychoterapeutą, nie jest konieczne ukończenie studiów magisterskich z psychologii. Absolwenci innych kierunków, jak lekarze, pedagodzy czy socjolodzy, również mogą podjąć szkolenie psychoterapeutyczne. Niemniej jednak, większość polskich psychoterapeutów posiada dyplom psychologii.

Psychoterapeuci przyjmują swoich klientów w prywatnych gabinetach, szpitalach, klinikach, ośrodkach zdrowia i innych odpowiednich miejscach. Zazwyczaj psychoterapeuci prowadzą sesje terapeutyczne raz lub dwa razy w tygodniu, podczas których prowadzą rozmowy z klientami, udzielają wsparcia i pomagają w znalezieniu strategii radzenia sobie z trudnościami. Ważne jest, aby podkreślić, że psychoterapeuta jest zobowiązany do zachowania obiektywizmu i niezależności wobec swoich klientów, unikając wszelkich jednostronnych ocen. Ponadto, psychoterapeuci mają obowiązek szanowania autonomii i samodzielności swoich klientów, co oznacza, że to klient decyduje w kwestiach dotyczących swojego życia i procesu terapeutycznego.

Celem każdej psychoterapii jest pomoc w rozwiązaniu problemów natury psychologicznej i podniesienie komfortu życia klienta. Jednak poszczególni psychoterapeuci dążą do tego celu różnymi drogami. Techniki współczesnej psychoterapii zostały ukształtowane na różnych podstawach teoretycznych, a psychoterapeuci dysponują autonomicznym prawem wyboru metod, które w ich opinii najlepiej służą ich pacjentom. Stąd też osoby podejmujące psychoterapię powinny uzyskać informację o tym, w jakim nurcie prowadzona będzie psychoterapia, a także zapoznać się z głównymi założeniami danego nurtu psychoterapii.

W naszym kraju psychoterapeuci pracują najczęściej w dwu najważniejszych nurtach psychoterapii: poznawczo-behawioralnym i psychodynamicznym. Dobór metod, rola jaka przypada psychoterapeucie i czas trwania terapii to czynniki, które będą zależeć w dużej mierze od wybranego nurtu. Który z nich będzie odpowiedni dla konkretnej osoby, zależy od trudności, jakie chcemy zaadresować i celu, jaki chcemy osiągnąć po zakończeniu procesu terapii.

Centrum Dobrej Terapii

Artykuł sponsorowany.